Zangwerk Atelier

individuele lessen

flyer hoekAls de zanger ‘watervrij’ is kan technische vaardigheid hem pas verder helpen. Eerder wordt die technische informatie een ‘brok in de keel’.
Even vaak is die voor het doel van de zanger ook overbodig.

Na een conservatorium-opleiding van zeven jaar en daarna vijftien jaar zangles meen ik de bovenstaande quote uit ervaring te kunnen onderschrijven. Zingen begint bij zingen, niet bij techniek. En die ontdekking is een hele opluchting !

Mijn samenzangavonden, workshops en cursussen zijn daar toegankelijke hulpen bij. Ik ben enorm voorstander voor het werken in groepsverband. Toch kun je de behoefte hebben om dat eerst in een veilige individuele setting uit te proberen.

Verlangen naar verdieping van je zangervaring is ook een mooi uitgangspunt voor een aantal individuele lessen. Vrijer worden in je zingen, los van de (lied)vorm, vanuit je eigen talent. Dat is waar het bij stembevrijding over gaat: over eigenheid en je eigen unieke zelf zijn. Vrijuit zingen over dat wat er bij jou precies op dit moment speelt. Ontdekken dat je, ook al zing je hetzelfde lied, nooit hetzelfde lied zingt, omdat dat elk moment anders is. Ik werk veel met improvisatie omdat je daarbij niet de last van de vorm in je denken meedraagt. Maar ook jouw repertoire-lied kan elke keer anders klinken.

Ik gebruik voor individuele lessen een strippenkaart van tien lessen van 45 minuten of vijf lessen van 45 minuten. De strippenkaart is een half jaar geldig. We plannen elke keer drie afspraken vooruit.

Een strippenkaart van vijf lessen kost €195,-