Zangwerk Atelier

Stembevrijder

Wim-kleinIk ben gitarist, zanger en ik speel piano. Ik ben stembevrijder geworden in de opleiding Ode an die Freude bij Jan Kortie in Amsterdam.
Het werkelijke zingen en muziek maken heb ik daar ontdekt, los van alle ‘geleerdheid’. Ik weet nu wat ik daarvoor niet wist… Ik help je graag verder met je zingen.

Gitaar & Piano
Ik heb klassiek gitaar gestudeerd aan het Brabants Conservatorium. Ik heb 15 jaar ervaring met het geven van gitaarles. Velen hebben van mij de basis geleerd voor een prachtige hobby en machtige sociale vaardigheid. 
Mijn pianospel heb ik autodidactisch verworven en biedt me juist dáárom een zee aan ongecompliceerde muziek die ik graag gebruik om mijn stembevrijdingswerk te begeleiden. Regelmatig begeleid ik met mijn gitaar- en pianospel collega stembevrijders en medewerkers van Jan Kortie bij hun werk.

Talentbevrijder
Talent is veel meer dan een natuurlijke aanleg voor een vaardigheid. Het gaat over ‘wie ben ik‘ en ‘hoe breng ik dat de wereld in‘. Dus niet alleen in wàt ik doe maar vooral in hòe ik dat doe zegt iets over mijn talent. Als je gelukkig wordt van wat je doet kun je ervan uitgaan dat je talent voor je aan het werk is. Als dat niet zo is, strookt wat je doet waarschijnlijk niet met je natuurlijke manier van doen en ga je voorbij aan je natuurlijke talent. Je zou dan kunnen zeggen dat het gevangen zit in je gedoe. Je roeit tegen de stroom in.

Het wederom ontdekken van je ‘van God gegeven’ talent werkt enorm bevrijdend. Vandaar de term Talentbevrijder.
Ik ben gecertificeerd TalentenspelCoach. Het Talentenspel maakt vooral ‘wie ben ik’ inzichtelijk. Met stembevrijding komen we direct op het gebied van ‘hoe doe ik dat’;  hoe vrij mag mijn Talent de wereld in. De stem is daarvoor het dichtstbijzijnde instrument en daarmee behoorlijk kwetsbaar. Zingen is een machtig middel om te ontdekken hoe vrij dat talent werkelijk is.
Met TalentZingt hebben we beide aspecten verenigt in èèn programma waarbij je, voorbij allerlei woorden, jouw Wie en Hoe kunt ontdekken.

Estill Voice Training
Vóór de opleiding Ode an die Freude heb ik de basiscursus en de vervolgcursus EVT gevolgd bij Anja Kwakkestein in Nijmegen. Daaropvolgend heb ik onder haar inspirerende begeleiding twee jaar een oefengroep gevolgd. EVT gaat vooral over stemtechniek en de kennis van het stem-instrument; een hele andere benadering van het zingen dan stembevrijding.