Zangwerk Atelier

Musicus
Ik heb klassiek gitaar gestudeerd aan het Brabants Conservatorium. Zanger ben ik al heel mijn leven.
Mijn pianospel heb ik in de praktijk geleerd en biedt me juist dáárom een zee aan ongecompliceerde muziek die ik graag gebruik om mijn stembevrijdingswerk te begeleiden. Vaak begeleid ik met mijn gitaar en piano medewerkers van Jan Kortie bij hun werk.

Stembevrijder
Wim-kleinIn de opleiding ‘Ode an die Freude’ bij Jan Kortie ben ik stembevrijder geworden. Het vak heb ik vooral in de afgelopen vijf jaar geleerd. Ik heb inmiddels een schat aan gevarieerde ervaring met het werk opgedaan. Hiermee kan ik in bijna elke situatie een passende bijdrage leveren.

Talentbevrijder
Talent is veel meer dan een natuurlijke aanleg voor een vaardigheid. Het gaat over ‘wie ben ik‘ en ‘hoe breng ik dat de wereld in‘. Dus niet alleen in wàt ik doe maar vooral in hòe ik dat doe zegt iets over mijn talent. Als je gelukkig wordt van wat je doet kun je ervan uitgaan dat je talent voor je aan het werk is. Als dat niet zo is, strookt wat je doet waarschijnlijk niet met je natuurlijke manier van doen en ga je voorbij aan je natuurlijke talent. Je zou dan kunnen zeggen dat het gevangen zit in je gedoe. Je roeit tegen de stroom in.

Het wederom ontdekken van je ‘van God gegeven’ talent werkt enorm bevrijdend. Vandaar de term Talentbevrijder.
Ik ben gecertificeerd TalentenspelCoach. Het Talentenspel maakt vooral ‘wie ben ik’ inzichtelijk. Met stembevrijding komen we direct op het gebied van ‘hoe doe ik dat’;  hoe vrij mag mijn Talent de wereld in. De stem is daarvoor het dichtstbijzijnde instrument en daarmee behoorlijk kwetsbaar. Zingen is een machtig middel om te ontdekken hoe vrij dat talent werkelijk is.
Met TalentZingt hebben we beide aspecten verenigt in èèn programma waarbij je, voorbij allerlei woorden, jouw Wie en Hoe kunt ontdekken.

Estill Voice Training
Vóór de opleiding Ode an die Freude heb ik de basiscursus en de vervolgcursus EVT gevolgd. Daaropvolgend heb ik nog twee jaar oefengroepen gevolgd. EVT gaat vooral over stemtechniek en de kennis van het stem-instrument; een hele andere benadering van het zingen dan stembevrijding.