Stem van de Ronde Tafel

Talent,

Hoe breng ik dat de wereld in,

Sta ik aan het roer.

Stem van de Ronde Tafel

Mijn Talent,
hoe breng ik dat de wereld in,
en sta ik aan het roer.
Deze training gaat over talent (wie ben ik?) en eigen leiderschap (hoe gebruik ik dat?). Met het Talentenspel laten we je ontdekken welke eigenschappen jou tot een unieke mens maken.

Met Stembevrijding gaan we op zoek naar jouw eigen geluid, de stem van jouw eigenheid. Hoe klinkt jouw stem als je naar buiten brengt wat van binnen leeft? Zingen brengt je direct bij je kern en maakt jou zichtbaar en hoorbaar, precies zoals je bent. Dat maakt werkelijk contact met de ander mogelijk. Daar vrij in zijn geeft je meer zelfvertrouwen en is een forse stap in je persoonlijk groeiproces.

Wat je in deze cursus verwerft is bewustwording van je talent, gaan staan voor wie je bent en heldere keuzes maken om jouw bestemming te leven. Je maakt ruimte voor jouw verhaal en treedt daarmee in contact met de ander.

Kortom: een investering in het ‘work in progress’ dat jij bent.

Koningsschap

Koning Arthur en de ridders van de Ronde Tafel gaat over een groep die zich rond één leider verenigt om een hoger doel te ver-wezenlijken. In het geval van Koning Arthur is dat doel het vinden van de Heilige Graal. Waarbij de Graal staat voor zingeving, voor het hogere doel.

Dit verhaal heeft een universeel karakter, het verbeeldt herkenbare levenslessen en transformatieprocessen, evenals de moei-lijkheden die de personages moeten over-winnen.

Je kunt zo’n verhaal lezen alsof het over jou gaat. De personages in het verhaal verbeel-den dan de waarden die jij in jezelf herkent, en jouw levensweg wordt er als het ware in gereflecteerd.

Wij hebben de mythe van koning Arthur gekozen als beeld voor deze cursus. Ontdek welke twaalf ridders of edelvrouwen (talenten) aan jouw eigen ronde tafel zitten. Rond welke heilige graal hebben zij zich verenigd? Waar leidt jouw levensweg heen en, heel belangrijk, wie heeft daarbij de leiding?

Talentenspel & Stembevrijding

In het Talentenspel maak je kennis met jouw twaalf talenten. De combinatie van deze talenten maken jou tot de unieke mens die je bent. Je onderzoekt en leert op een wezenlijk niveau wie je bent en waarvoor je bedoeld bent. Dat is een fascinerend proces; opeens blijken er woorden te zijn voor wat je diep van binnen allang wist!

Dat is nog niet alles. Om jouw talenten te leven, moet je jezelf laten horen en zien. Hiervoor zetten we Stembevrijding in. Je stem is het meest directe instrument om jezelf te laten horen. Hoe vrij ben je daarin, en welke stappen kun je zetten om meer ruimte te maken voor wie jij bent?

Het is een intensief en zeer vervullend proces om jezelf steeds meer ruimte aan jouw eigen Ronde Tafel te gunnen. Zodat jijzelf de leider van jouw talenten wordt en weet hoe je deze kunt inzetten.

Graag introduceer ik mijn ervaren collega Marjo Brenters, die bij deze training haar talenten bij de mijne voegt.

Marjo Brenters – Taalkunstenares en Stembevrijder

De leidraad in mijn werk is: kom maar in het licht! Ik begeleid je bij het vinden en versterken van je eigenheid, je diepere wezen. Alles mag er zijn, er is niets dat niet zo bedoeld is. En dat alles is muziek, die je moeiteloos zingend naar buiten kunt brengen. Het stemt mij steeds weer dankbaar daar getuige van te mogen zijn.

Data en locaties

Jaargang voorjaar 2019 loopt. Jaargang najaar 2019 start in oktober 2019 en duurt tot februari 2020.

Trainingsduur
– Zeven groepsbijeenkomsten van één dag
van 14.00 tot 21.00 op woensdagen en vrijdagen.
– Individueel traject Talentenspel 2 x 2 1/2u
– Individuele les Stembevrijding 1 u
Trainingsdagen:
De cursusdagen duren van 14.00 – 21.00
Locatie:  Olmenlaan 3 in Vught
Deelname: min. 6 en max. 12 deelnemers
Kosten: € 895,-
Mogelijk is er bij je werkgever een bijdrage beschikbaar in het kader van persoonlijke ontwikkeling; in CAO’s heet dit vaak het POB-budget. Soms zijn de kosten als scholing aftrekbaar van de belasting.

In september zullen er een of twee informatiebijeenkomsten worden gepland voor de jaargang najaar 2019

 

Aanmelden

Kies een optie of laat een bericht achter

3 + 2 =