TalentZingt

Als je van je talent je beroep maakt, is je werk een zegen voor zowel afnemer als jezelf. Als je talent zingt, zing je je hoogste lied. Als je jouw talent uitdeelt in de relaties van alledag komt het talent van anderen je tegemoet. Talent komt tot uiting in jouw ‘waarom’, jouw zingeving.

Wij zijn in de eerste plaats TALENT. Talent in de zin van onze natuurlijke, aangeboren basis van waaruit wij creëren en handelen. Een basis, onbeperkt en overvloedig in ons, die, als zij gedeeld wordt, doorgaans beleefd wordt als die momenten waarin wij werkelijk van betekenis zijn. Alles wat daar overheen zit en het doorgaans beperkt, is aangeleerd en dus ook omkeerbaar.

Dit aspect van het stembevrijderschap heeft mijn mateloze interesse: de bewustwording van talent en wat het beperkt. Want beide zijn er altijd en gaan hand in hand. Het een kan niet zonder het ander. Het is boeiend te onderzoeken hoe ze afwisselend je activiteiten beïnvloeden. Vervolgens kun je dit bewustzijn gaan gebruiken om je verlangens recht te doen.

Iedereen wil gezien en gehoord worden!

Zingen is een machtig middel om op zoek te gaan naar dat talent. Zingen laat onverbloemd horen hoe vrij ons talent werkelijk is. Veel meer dan het gesproken woord raakt zingen aan talent en klinkt ingeperkt talent door in bevangen zingen. Zingen dient dan als spiegel voor jezelf waarmee je stappen kunt zetten die verder reiken dan het zingen op zich.
Voor de duidelijkheid; we hebben het niet over mooi, zuiver of perfect zingen van een lied. Maar zingen, net zoals we praten, zonder voorgeschreven vorm. Dan komt er ruimte voor onze passie, onze hartstocht en de schoonheid die er altijd al was.

TalentZingt
Tevens ben ik gecertificeerd Talentenspelcoach. Ik combineer de kracht van het Talentenspel en Stembevrijding tot een bijzonder concept dat meer is dan de som der delen.

Ik heb voor de TalentZingt ook een adembenemend mooie plek in Le Marche, Italië. De eerstvolgende week in 2018 is gepland van 15 okt. t/m 19 okt. Neem bij interesse voor deelname en nadere informatie contact met ons op. We organiseren regelmatig introductie-bijeenkomsten.

Meer informatie kun je hierover vinden op een aparte website:  www.talentzingt.nl.