Zangwerk Atelier

brighton-christmas-carol-singing-by-fishermen-1849-103519-p“Zingen is zo universeel, zo wezenlijk menselijk dat je de kern verliest als je het in hokjes plaatst.
Op een podium wordt het kunst; in een therapiegroep wordt het therapie;
in een kerk wordt het spiritueel en in een bedrijf wordt het teambuilding.

 

Tegelijk kan het in een therapiegroep prachtige muziek worden;
op een podium heilzaam werken
en in een bedrijf een diepe spirituele ervaring opleveren”.
(Jan Kortie; in zijn boek ’Jouw Ziel Wil Zingen’)

Zie ‘ACTIVITEITEN’ submenu
Workshops, cursussen, individuele trajecten, zangavonden en alles wat we in de gegeven situatie in een goede vorm kunnen gieten. Stembevrijding gaat vooraf aan het leren van zangtechniek en is bovendien een verademing voor de door techniek bevangen zanger.
Voor trainingsdoeleinden is zingen een machtig middel om verbinding tussen mensen, en de mens met zichzelf, tot stand te brengen.