Zingen en het Corona-virus

Koornetwerk Nederland heeft fantastisch werk verricht. Als overkoepelend orgaan van 1,7 miljoen koorzangers en zangeressen, hebben zij er bij het RIVM op aangedrongen om speciaal voor koorzang onderzoek te doen en richtlijnen op te stellen. Bij gebrek aan duidelijkheid zouden anders te veel mensen verstoken blijven van het uitoefenen van hun allerliefste bezigheid en sociale netwerk.

Dat heeft geresulteerd in een protocol met veilige richtlijnen waaraan de ruimte om te zingen moet voldoen. In het kort komt het er op neer dat die de mogelijkheid moet bieden om in een zig-zag formatie op 1,5 afstand te staan of zitten. En de ruimte moet groot zijn dan wel genoeg geventileerd kunnen worden. Het kan dus weer! 

Covid-19