Algemene Voorwaarden ZangwerkAtelier

Onze workshops en cursussen hebben een educatief karakter en zijn niet bedoeld als preventie of behandeling van lichamelijke of psychische problematiek.
Tijdens de workshops en retraites worden zangoefeningen gegeven en kan zelfonderzoek en lichaamswerk plaatsvinden.

De deelnemer:

  • Aanvaardt volledige verantwoordelijkheid voor de mogelijke directe of indirecte gevolgen daarvan;
  • Zal de trainer of assistenten niet verantwoordelijk stellen voor enig (vermeend) psychisch of lichamelijk letsel dat hiervan het gevolg zou kunnen zijn;
  • Aanvaardt ook de volledige verantwoordelijkheid voor enige schade die voort zou kunnen vloeien uit het gebruik van de ruimte waarin de lessen gegeven worden.

Annuleringsvoorwaarden:

  • Annuleren kan tot 7 dagen na je aanmelding kosteloos
  • Annuleer je daarna dan krijg je geen geld terug, maar kun je, in overleg met ons, wel een ander jouw plaats laten innemen. Wanneer we iemand van de wachtlijst jouw plaats kunnen laten innemen dan ontvang je je inschrijfgeld retour minus € 25 administratiekosten.
  • Het bovenstaande geldt ook voor annuleringen i.v.m. ziekte of andere overmacht, wij adviseren je hiervoor, indien de kosten van deelname dat rechtvaardigen, een annuleringsverzekering af te sluiten.

Wil je annuleren: stuur dan een mail naar info@zangwerkatelier.nl